Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Với những chính sách bảo mật thông tin này, quý khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi mọi thông tin riêng tư trong quá trình đăng ký thông tin tại website vanchuyen24h.com đều sẽ được bảo mật. Quý khách có thể đọc các thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

Với những chính sách bảo mật thông tin này, quý khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi mọi thông tin riêng tư trong quá trình đăng ký thông tin tại website vanchuyen24h.com đều sẽ được bảo mật. Quý khách có thể đọc các thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Những thông tin mà khách hàng cung cấp thông qua website cũng như thông qua các giao dịch trực tiếp sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng trong việc khảo sát trước khi chuyển nhà, chuyển văn phòng
  • Giải đáp những thắc mắc của quý khách

Một số thông tin cá nhân Vietnam Moving thu thập từ khách hàng bao gồm:

  • Họ tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ

Mọi thông tin này cần đảm bảo tính xác thực, chính xác và đặc biệt là phải hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Vietnam Moving cam kết chỉ sử dụng thông tin của quý khách với những mục đích phù hợp và tuyệt đối không cung cấp thông tin của quý khách cho bên thứ 3 nếu được sự đồng ý của quý khách.

Chỉ trong các trường hợp cụ thể đặc biệt, Vận Chuyển 24h bắt buộc phải cung cấp thông tin của bạn:

  • Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật
  • Trong trường hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Vận Chuyển 24h trước pháp luật
  • Tình huống khẩn cấp, bảo vệ sự an toàn cá nhân của quý khách.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Vận Chuyển 24h có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu khi khách hàng muốn kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân đã thu thập trước đó.

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Để chỉnh sửa những thông tin cá nhân đã cập nhật, quý khách truy cập tài khoản trên website hoặc trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua email và địa chỉ liên lạc được cập nhật trên website của Vận Chuyển 24h.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Vận Chuyển 24h cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của quý khách.

Để có thể bảo mật 100% thông tin, chúng tôi mong muốn quý khách không tự ý chia sẻ thông tin với người khác. Ngoài ra, Vận Chuyển 24h khuyến cáo quý khách nên sử dụng mật khẩu có độ phức tạp cao và không đăng nhập tài khoản Vận Chuyển 24h tại các dịch vụ máy tính công cộng.

Lưu ý: Chính sách bảo mật thông tin này được áp dụng cho tất cả các khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của Vận Chuyển 24h.